Medicinska frågor som berörs i boken

Jag har ingen medicinsk kompetens eller utbildning varför jag inte kan ge medicinska råd utan det kan bara ges av vård och vårdpersonal. Däremot kan jag hjälpa intresserade med källor som kan vara intressanta för egen sökning av information, kring den sjukdom som drabbade Birgitta, Gliablastom Multiforme, en ytterst aggressiv hjärntumör. Jag har inte ett komplett register av sidor jag hittade som innehöll värdefull information (jag raderade allt jag hade sparat då när jag inte trodde jag skulle komma i mål med boken) men kan tipsa om vissa sidor eller sökbegrepp som leder er till internationell kunskap. Hör av er via kontaktsidan vid frågor.

Generellt är dock sidor på svenska mycket luddigt skrivna och inte alls specifika om man söker konkret information om hur optimal behandling ska ske. Vi ska invaggas i att inte bry oss och låta vården göra sitt utan att få ifrågasättanden från patient och anhöriga, det är min uppfattning. Jämför t ex hur sjukdom och behandling beskrivs i den svenska och internationella sidan nedan.

Svenska Wikipedia »

Engelska Wikipedia »

 

Jag kan dock varmt rekommendera INI i Hannover avseende neurokirurgi.

INI Hannover »

Jag vet inte hur ersättningsregler ser ut idag, eftersom vi sökte vård i Tyskland 2009 samt 2011 och reglerna kan ha ändrats sedan dess.

Min personliga uppfattning är dock att jag håller med de många artiklar som framhåller den stora betydelsen av ett så fullständigt avlägsnande av tumören som möjligt och innan onkologisk behandling följer helst minst 98 %, se internationella Wikipedia ovan.